Oversættelse / Tolkning

翻訳   Oversættelse  japansk-Engelsk-Dansk Nichiden 016 (478x640)

 • Patenter
 • Farmaceutisk lægemidler, Bioteknologi, Kemi, Rejser, Museum og andet

Reference:  Oversættelse , DVD

 • Ferrosan
 • Novo Nordisk
 • Christian Hansen
 • Roskilde Domkirke  m.m.

Reference:  Tolk

 • Plejehjem
 • DagcenterNy 214
 • Frederikssund Hospital
 • Folkeskoler
 • Børnehave
 • Vuggestue
 • København Kommune
 • Malmø Stad
 • A.P. Møller
 • Cyklist Forbund
 • Aco Nordic A/S
 • Klinik for Rygmarvsskade (part af Rigshospitalet)
 • Sophielund  m.m.
Share Button